RVMAB GRUPPEN OÜ

Pakub mis tahes tehnilist, ehitus- ja remonditööde personali

 

Personali otsingul ja kokkupanekul ühele või teisele objektile tootmis- või ehitustööde teostamiseks on sageli keeruline leida teatud eriala spetsialiste, samuti tähtajaks brigaade kokku panna.

Meie firma valib ise töötajad, sõlmib nendega töölepingud ja annab üle tellija ettevõttele selles määratud tööde teostamiseks vastavalt sõlmitud lepingule. Teenuse spetsiifika seisneb selles, et tegelikult need töötajad, jäädes meie firma (RVMAB GRUPPEN) koosseisu, teostavad töid teises ettevõttes, alluvad sealsetele nõuetele ja spetsiaalselt kooskõlastatud reeglitele.

Meie teenuste kasutamine aitab optimeerida ettevõtte personalikulusid, samuti töötajate otsingu ja nende töö tasustamisega kaasnevaid kulusid. Ehituspersonali tellimine väljastpoolt aitab vabaneda vajadusest tasuda valitud brigaadide seisaku eest. Selliste töötajate kaasamine on võimalik rangelt ehituse ajaks.

Me püüdleme pikaajalise koostöö poole iga kliendiga ning pakume täielikku teenuste paketti, sealhulgas kaadri dokumendiringluse pidamist.
Kogu meie ettevõtte poolt pakutaval personalil on vajalikud dokumendid ja kooskõlastused töötamiseks Euroopa Liidu riikides.

Teenused

Betoonitööd
Paigaldustööd, seinte paigaldamine
Sisemine ja sanitaartehniline tööd
Katuse- ja puusepatööd
Fassaaditööd
Aiad, teed ja alused, haljastus

Betoon

RVMAB GRUPPEN OÜ on rikkalik töökogemus ja kõikide betoonitööde teostamiseks vajalik kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide meeskond.

Üheks meie põhitegevuseks on mistahes raskusastmega betoonitööde tegemine.

Teostame kogu tööde kompleksi.
Projekteerimisdokumentatsiooni läbivaatamine. Eelnev ettevalmistus, vajalike soojustus- ja muude materjalide paigaldamine. Raketise paigaldamine, sarrustamine, betoonisegu valamine. Betooni tehnoloogiline hooldus selle kujunemisel (temperatuur, niiskus, säilivus). Betoonpindade (põrandate, seinade, vahelagede, tugipostide, muude monoliitsete raudbetoonkonstruktsioonide) lõplik viimistlemine. Täiendavate kaitse- ja dekoratiivkatete pealekandmine. Teostame ehitus- ja raudbetoonelementide kokkupanekut.

Tööde põhietapid:

  • projekti läbivaatamine
  • ettevalmistustööd
  • lisamaterjalide paigaldamine
  • raketise paigaldamine
  • sarrustamine
  • betoonisegu valamine
  • betooni tehnoloogiline hooldus
  • pindade lõplik töötlemine